Ochrana dát

1) Úvod a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.1 Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem. Ďalej vás budeme informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Elnaz Falahati, Dotzheimerstr.20, 65185 WIesbaden, Nemecko, Tel.: 061116878709, email: info@mrm-body.com. Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

1.3 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa táto webová stránka SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo dát odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Použité prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá adresa IP (prípadne v anonymnej forme)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) cookies

Aby sme zatraktívnili návštevu našej webovej stránky a umožnili používanie niektorých funkcií, používame cookies, t.j. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Niektoré z týchto súborov cookie sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú (tzv. „súbory cookie relácie“), niektoré z týchto súborov cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení dlhší čas a umožňujú uloženie nastavení stránky (tzv. “). V druhom prípade dobu uloženia nájdete v prehľade nastavení cookies vo vašom webovom prehliadači.
Ak osobné údaje spracúvame aj jednotlivé nami používané súbory cookie, spracúvanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR buď za účelom plnenia zmluvy, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že tento súhlas bol udelený alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a zákaznícky príjemnom a efektívnom dizajne návštevy webovej stránky.
Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a mohli sa individuálne rozhodnúť, či ich akceptujete, alebo akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne vylúčite.
Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

4) kontaktujte nás

4.1 Pri kontaktovaní nás (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) dochádza k spracúvaniu osobných údajov – výlučne za účelom spracovania a zodpovedania vašej požiadavky a len v rozsahu, ktorý je na to potrebný. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na zmluvu, ďalším právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú vymazané, ak sa dá z okolností vyvodiť, že predmetné skutočnosti boli s konečnou platnosťou objasnené a za predpokladu, že neexistujú žiadne iné zákonné povinnosti uchovávania.

4.2 WhatsApp biznis

Návštevníkom našich webových stránok ponúkame možnosť nás kontaktovať prostredníctvom spravodajskej služby WhatsApp od spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 námestia Grand Canal, prístavu Grand Canal, Dublin 2, Írsko. Na tento účel používame tzv. „Obchodnú verziu“ WhatsApp.

Ak nás kontaktujete cez WhatsApp v súvislosti s konkrétnou transakciou (napríklad zadanou objednávkou), uložíme a použijeme číslo mobilného telefónu, ktoré ste použili s WhatsApp a - ak je uvedené - vaše meno a priezvisko v súlade s článkom 6 ods. b. GDPR spracovať a odpovedať na vašu žiadosť. Na základe toho istého právneho základu vás môžeme prostredníctvom WhatsApp požiadať, aby ste poskytli ďalšie údaje (číslo objednávky, číslo zákazníka, adresu alebo e-mailovú adresu), aby sme mohli vašu žiadosť priradiť ku konkrétnemu procesu.

Ak použijete náš kontakt WhatsApp na všeobecné otázky (napríklad rozsah služieb, dostupnosť alebo našu webovú stránku), uložíme a použijeme číslo mobilného telefónu, ktoré ste použili s WhatsApp, a ak je k dispozícii, vaše meno a priezvisko v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. , f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom a včasnom poskytovaní požadovaných informácií.

Vaše údaje sa použijú iba na zodpovedanie vašej žiadosti prostredníctvom WhatsApp. K sprístupneniu informácií tretím stranám nedochádza.

Upozorňujeme, že WhatsApp Business má prístup k adresáru mobilného zariadenia, ktoré na tento účel používame, a automaticky prenáša telefónne čísla uložené v adresári na server materskej spoločnosti Meta Platforms Inc. v USA. Na prevádzkovanie nášho firemného účtu WhatsApp používame mobilné koncové zariadenie, ktorého adresár obsahuje iba kontaktné údaje WhatsApp tých používateľov, ktorí nás tiež kontaktovali cez WhatsApp.

Tým je zabezpečené, že každá osoba, ktorej kontaktné údaje WhatsApp sú uložené v našom adresári, už pri prvom použití aplikácie na svojom zariadení, akceptuje podmienky používania WhatsApp pri prenose svojho telefónneho čísla WhatsApp z adresárov svojich chatových kontaktov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. GDPR súhlasil. Prenos údajov od používateľov, ktorí nepoužívajú WhatsApp a / alebo nás nekontaktovali prostredníctvom WhatsApp, je vylúčený.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu

V súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR budú osobné údaje naďalej zhromažďované a spracovávané v požadovanom rozsahu v každom prípade, ak nám ich poskytnete pri otvorení zákazníckeho účtu. Údaje potrebné na otvorenie účtu nájdete vo vstupnej maske príslušného formulára na našej webovej stránke. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Po vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje vymazané za predpokladu, že všetky uzatvorené zmluvy boli splnené, neexistujú žiadne iné zákonné doby uchovávania a nemáme oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní.

6) Použitie údajov o zákazníkoch na priamu reklamu

6.1 - Shopify e-mail

Naše e-mailové bulletiny sú odosielané prostredníctvom tohto poskytovateľa: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko

Údaje sa prenášajú aj do: Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. alebo Shopify (USA) Inc.

Na základe nášho oprávneného záujmu o efektívny a užívateľsky prívetivý marketing newsletterov, údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii na odber newslettera, odovzdávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR tomuto poskytovateľovi, aby nám mohol zasielať newsletter v mene.

Na základe vášho výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR poskytovateľ vykonáva aj štatistické vyhodnotenie úspešnosti newsletterových kampaní pomocou webových majákov alebo sledovacích pixelov v odoslaných e-mailoch, miery otvorenia a konkrétnych interakcií s obsah newsletteru je možné merať. Informácie o zariadení (napr. čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém) sa tiež zhromažďujú a vyhodnocujú, ale nezlučujú sa s inými databázami.
Svoj súhlas so sledovaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

S poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky, ktorá chráni údaje návštevníkov našej stránky a zakazuje ich poskytovanie tretím stranám.

Pri prenose údajov do Kanady je primeraná úroveň ochrany údajov zaručená rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti.

Pri prenose údajov do USA sa poskytovateľ spolieha na štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré majú zabezpečiť súlad s európskou úrovňou ochrany údajov.

6.2 Oznámenie o dostupnosti tovaru e-mailom

Pri položkách, ktoré sú dočasne nedostupné, sa môžete prihlásiť na odber e-mailových upozornení o dostupnosti na sklade. O dostupnosti Vami vybraného tovaru Vám zašleme jednorazovú emailovú správu. Jediným povinným údajom pre odoslanie tohto oznámenia je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a môžu byť použité na osobné oslovenie. Pri odosielaní e-mailov používame takzvaný postup dvojitého opt-in, ktorý zaisťuje, že upozornenie dostanete iba vtedy, ak ste s tým výslovne potvrdili svoj súhlas kliknutím na overovací odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu.

Aktiváciou potvrdzovacieho odkazu nám dávate súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR. Ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať možné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii do našej e-mailovej notifikačnej služby o dostupnosti tovaru, používame výlučne na určený účel. Z odberu upozornení na dostupnosť sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy vyššie uvedenej zodpovednej osobe. Po odhlásení z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho zoznamu adresátov zriadeného na tento účel, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje, ktoré presahujú tento rámec, čo je povolené zákonom a o ktorých vás budeme informovať v tomto vyhlásení.

7) Spracovanie dát pre spracovanie objednávky

7.1 Pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy na účely dodania a platby, nami zhromaždené osobné údaje budú odovzdané poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej úverovej inštitúcii v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak vám dlhujeme aktualizácie za tovar s digitálnymi prvkami alebo za digitálne produkty na základe zodpovedajúcej zmluvy, spracovávame kontaktné údaje, ktoré ste uviedli pri objednávke (meno, adresa, e-mailová adresa), aby sme splnili naše zákonné požiadavky na informácie v v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c GDPR osobne pomocou vhodného komunikačného prostriedku (napr. poštou alebo e-mailom) o pripravovaných aktualizáciách v zákonom stanovenej lehote. Vaše kontaktné údaje budú použité výlučne na účely upozornení na aktualizácie, ktoré dlhujeme, a na tento účel ich spracujeme iba v rozsahu potrebnom pre príslušné informácie.

Za účelom spracovania vašej objednávky spolupracujeme aj s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

7.2 Aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči našim zákazníkom, spolupracujeme s externými prepravnými partnermi. Vaše meno a dodaciu adresu a v prípade potreby na doručenie aj Vaše telefónne číslo odovzdávame výhradne za účelom doručenia tovaru, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nami vybranému prepravnému partnerovi.

7.3 Využitie špeciálnych poskytovateľov služieb na plnenie

- Billbee

Für die Bestellabwicklung nutzen wir den folgenden Anbieter: Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal, Deutschland

Name, Anschrift sowie gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Online-Bestellung an den Anbieter weitergegeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt hierbei nur, soweit dies für die Abwicklung der Bestellung tatsächlich erforderlich ist.

7.4 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasa cez PayPal alebo - ak by bola poskytovaná - "nákup na účte" alebo "splátku" cez PayPal dávame platobné údaje počas spracovania platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Prevod prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO a len pokiaľ je to potrebné pre platobný proces.
PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje postúpené úverovým agentúram v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na určenie vašej platobnej schopnosti. PayPal používa výsledok kontroly kreditu vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodnutia, či poskytne príslušný spôsob platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku úverovej správy, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom procese. Okrem iného, ​​ale nie výlučne, sú do výpočtu hodnôt skóre zahrnuté aj údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.
- Uskutočniť platby
Používame poskytovateľa platobných služieb „Shopify Payments“, 3. poschodie, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Ak si vyberiete spôsob platby, ktorý ponúka poskytovateľ platobných služieb Shopify Payments, platbu spracuje technická služba poskytovateľ Stripe Payments Europe Ltd. , 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému zasielame informácie, ktoré ste uviedli v procese objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky , prípadne číslo kreditnej karty, sumu faktúry, menu a číslo transakcie) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté iba na účely spracovania platieb so Stripe Payments Europe Ltd. a len do tej miery, do akej je to potrebné. Viac informácií o ochrane údajov služby Shopify Payments nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informácie o ochrane údajov na Stripe Payments Europe Ltd. nájdeš tu: https://stripe.com/de/privacy

8) Funkcie stránok

8.1 Doplnok Instagram ako riešenie Shariff
Naša webová stránka používa takzvané sociálne doplnky („pluginy“) z online služby Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook“).
Aby sa zvýšila ochrana vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, tieto tlačidlá nie sú neobmedzene integrované do stránky ako doplnky, ale iba pomocou odkazu HTML. Tento typ integrácie zaisťuje, že keď navštívite stránku nášho webu, ktorá obsahuje tieto tlačidlá, nenadviaže sa žiadne spojenie so servermi Instagram. Ak kliknete na tlačidlo, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvolá stránku Instagram, kde môžete interagovať s doplnkami (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Instagram, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/

8.2 Používanie videí v službe YouTube
Táto webová stránka používa vkladanie funkcie pre prehrávanie displeja a videa, ktoré ponúka "Youtube", ktoré patria do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ( "Google") patrí YouTube.
Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa iniciuje ukladanie užívateľských informácií až pri prehrávaní videa (videí). Ak je spustené prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ „Youtube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Tie sa podľa informácií z „Youtube“ používajú okrem iného na zbieranie štatistík videí, zlepšenie používateľskej prívetivosti a zabránenie zneužívajúcim praktikám. Ak ste prihlásení do Google, po kliknutí na video budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať YouTube, aby ste toto právo uplatnili. Pri používaní služby YouTube môžu byť osobné údaje prenášané aj na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.
Bez ohľadu na akékoľvek prehrávanie vloženého videa pri každom návšteve týchto webových stránok budete pripojení k sieti Google, čo môže spôsobiť ďalšie spracovanie údajov bez toho, aby sme mali akýkoľvek vplyv.
Všetky vyššie popísané spracovanie, najmä čítanie informácií na koncovom zariadení používanom prostredníctvom sledovacieho pixelu, sa vykoná len vtedy, ak ste nám dali výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Bez tohto súhlasu nebudú videá YouTube použité počas vašej návštevy na stránke.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Aby ste mohli uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“ na webovej lokalite prostredníctvom alternatívnych možností, ktoré vám budú oznámené na webovej lokalite.
Ďalšie informácie o ochrane údajov na „Youtube“ nájdete v podmienkach používania Youtube https://www.youtube.com/static?template=terms ako aj v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

8.3 Prekladač Google

Táto stránka využíva prekladovú službu „Google Translate“ od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“) prostredníctvom integrácie API. Prehliadač, ktorý používate, sa pripája k serverom Google, takže preklad sa automaticky zobrazí podľa vášho výberu národného jazyka. Google používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane skrátenej adresy IP) sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú; môžu sa tiež prenášať na server Google LLC. pochádzajú z USA.
Ďalšie informácie o službe Google Translate a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „Nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke.

9) Nástroje a Rôzne

9.1 Nástroj na súhlas so súbormi cookie

Táto webová stránka používa takzvaný „nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie“ na získanie účinného súhlasu používateľa pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, a aplikácie založené na súboroch cookie. „Nástroj na súhlas so súbormi cookie“ sa používateľom zobrazí pri prístupe na stránku vo forme interaktívneho používateľského rozhrania, na ktorom je možné zaškrtnutím políčka udeliť súhlas pre určité súbory cookie a/alebo aplikácie založené na súboroch cookie. Používaním nástroja sa všetky súbory cookie/služby vyžadujúce súhlas načítajú iba vtedy, ak príslušný používateľ udelí súhlas zaškrtnutím políčka. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa na príslušnom koncovom zariadení používateľa nastavia iba v prípade, že bol daný súhlas.
Nástroj nastavuje technicky nevyhnutné súbory cookie na uloženie vašich preferencií pre súbory cookie. Osobné údaje používateľov sa tu spravidla nespracúvajú.
Ak sa v jednotlivých prípadoch spracúvajú osobné údaje (napríklad IP adresa) za účelom uloženia, pridelenia alebo prihlásenia nastavení cookies, vykonáva sa tak v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu v zákonne vyhovujúcom, užívateľsky špecifickom a užívateľsky prívetivom riadení súhlasu so súbormi cookie, a teda v zákonne vyhovujúcom dizajne našej webovej stránky.
Ďalším právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ako zodpovedná osoba podliehame zákonnej povinnosti podmieniť používanie technicky nepotrebných súborov cookie príslušným súhlasom používateľa.
S poskytovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávky, ktorá zabezpečuje ochranu údajov návštevníkov našej stránky a zakazuje ich neoprávnené sprístupnenie tretím stranám.
Ďalšie informácie o prevádzkovateľovi a možnostiach nastavenia nástroja pre obsah súborov cookie nájdete priamo v príslušnom používateľskom rozhraní našej webovej stránky.

9.2 - Google Mapy
Na našich webových stránkach používame Google Maps (API) z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Použitím tejto služby sa zobrazí naša poloha a uľahčí váš príchod.
Hneď ako vyvoláte tie podstránky, v ktorých je integrovaná mapa Google Maps, informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako je vaša IP adresa) sa prenesú na servery Google a tam sa uložia, čo môže viesť aj k prenosu na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či používateľský účet existuje. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Zhromažďovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google o zobrazovanie personalizovanej reklamy, prieskum trhu a/alebo dizajn webových stránok Google založený na potrebách. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, aj keď na uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do Google pri používaní Google Maps, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Google Maps vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Google Maps a teda ani zobrazenie mapy na tejto webovej stránke nie je možné použiť.
Podmienky používania spoločnosti Google si môžete prečítať na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html pozrite si dodatočné podmienky používania pre Google Maps https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním Máp Google nájdete na webovej stránke Google („Zásady ochrany osobných údajov Google“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

10) práva dotknutej osoby

10.1 Platný zákon o ochrane údajov vám priznáva nasledujúce práva dotknutých osôb (práva na informácie a zásahy) voči osobe zodpovednej za spracúvanie vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na uvedený právny základ pre príslušný výkon požiadavky:

 • Právo na informácie v súlade s článkom 15 GDPR;
 • Právo na opravu v súlade s článkom 16 GDPR;
 • Právo na výmaz v súlade s článkom 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracovania v súlade s článkom 18 GDPR;
 • Právo na informácie v súlade s článkom 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR;
 • Právo odvolať súhlas udelený v súlade s čl.7 ods.3 GDPR;
 • Právo podať sťažnosť v súlade s článkom 77 GDPR.

10.2 WIDERSPRUCHSRECHT

KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.

Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.

POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

11) Trvanie uloženia osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden die betroffenen Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausüben, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausüben.

Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.