Kontakt

Elnaz Falahati
Dotzheimerstr. 20
65185 Wiesbaden
Nemecko

Tel: 061116878709
E-mail: info@mrm-body.com

Identifikačné číslo pre daň z predaja: DE330551032

Platforma Európskej komisie pre online riešenia: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme zaviazaní ani ochotní zúčastňovať sa konania na urovnanie sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.

Haftungsausschluss
Prevádzkovateľ sa snaží na tejto webovej stránke poskytovať správne a úplné informácie, pokiaľ je to primerané. Prevádzkovateľ však nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke, pokiaľ nejde o zákonom požadované informácie alebo zmluvné texty (napr. tiráž, vyhlásenie o ochrane údajov, všeobecné obchodné podmienky, storno podmienky, Informácie o produkte). To platí aj pre všetky prepojenia („odkazy“), na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah stránky, na ktorú sa takýto odkaz dostane. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytovaných informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky produkty sú brané a používané na vaše vlastné riziko. Žiadny z uvedených produktov nie je určený na liečbu existujúceho ochorenia alebo na terapiu. Nedáva sa žiadna lekárska rada. Pred použitím akéhokoľvek produktu sa poraďte so svojím lekárom. Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky akéhokoľvek druhu, prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Informácie o každej položke pochádzajú od výrobcu alebo na obale. Pozrite si prosím príbalový leták a neprekračujte uvedené dávkovanie. Výrobky uchovávajte mimo dosahu detí. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie zdravia akéhokoľvek druhu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nesprávne informácie alebo zmeny v zložení. Výživové doplnky nie sú náhradou vyváženej stravy. Je potrebné dodržiavať odporúčania týkajúce sa spotreby.